Ver du min ven
av Elin Bøen Nyberg, Vidar Øvland, Elin Rogn Nilsen og Angela Wallin Larsen

Tekst: Angela Wallin Larsen
Melodi: Anita Gudmundsrud Aas — 2013

Sangtekst

Ver du min ven når dagen vender.
Di fagre sol har no gått ned.
Min Gud som tusen stjerner tenner,
kom du og gje meg av din fred.
Ver du min ven i naud og fårar
og når min draum har falt i grus.
Lat meg då sjå di rømd som blånar.
Dit skal eg komme, til ditt hus.

O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.
O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.

Ver med så krossen ljoset tenner
på vegen til din himmel stor.
Der skal eg sjå dei merkte hender.
Takk du min frelsar, ven og bror.
Ver med så Heilag anden gjev meg dei ord
som einast du veit om,
slik at mitt hjartas lengsel når deg.
Takk at vår talsmann til oss kom !

O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.
O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.

Ver min når engelen din kviskrar:
Ditt ljos på jord har no brent ut.
Din kross så døden overlistar,
og eg er din, hos deg, til slutt.
Ver min, til sist, når englar priser
i tusentall, ditt dyre namn.
Når stjerner fell, di hand oss viser,
en heilag stad. Vi er i hamn!

O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.
O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.

O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.
O, bli hos meg. O, bli hos meg.
Til evig tid, bli du hos meg.