Tilgitt
av Håkon Skjørli Ree

Tekst: Håkon Skjørli Re
Melodi: Håkon Skjørli Ree — 2009

Sangtekst

Tilgitt

Jeg har prøvd å levd et liv for meg selv,
men nå ser jeg at jeg trenger deg.
Du tok min straff. For en nåde du viste meg.
Nåden får meg til å si.

Jeg er tilgitt, tilgitt.
Du har gjort meg ren
Jeg er tilgitt, tilgitt.
Du har gjort meg ren

Du bar korset opp på golgata for meg,
for at jeg skal gjennforenes med deg.
Du tok min straff. For en nåde du viste meg.
Nåden får meg til å si.

Jeg er tilgitt, tilgitt.
Du har gjort meg ren
Jeg er tilgitt, tilgitt.
Du har gjort meg ren

Jeg legger alt
Jeg legger alt
I dine hender