Stå opp, bli lys!
av Hanne Vatnøy

Tekst: Hanne Vatnøy
Melodi: Hanne Vatnøy — 2014

Sangtekst

1) Løft dine øyne
Se deg omkring!
Da skal du se det
Da skal du stråle av fryd

Ditt hjerte vil banke
Og utvide seg
Når havets rikdom vender seg til deg

Pre:
Herren holder deg fast ved din høyre hånd
Han sier til deg: Vær ikke redd!

Refr:
Stå opp, bli lys
For ditt lys kommer
Og herrens herlighet vil stige over deg
Se mørke dekker over landet
Men over deg vil himlen åpenbare seg

2) Solen og månen
skal ikke lede din vei.
Men livets (lysets) kilde
skal skinne for deg.

Blomster vil visne
Gresset blir tørt
Men Guds ord
Er det levende vann som slukker tørst

Pre:
Refr x2: