Radikal
av John-Inge Rolfsnes

Tekst: John-Inge Rolfsnes
Melodi: John-Inge Rolfsnes — 2004, 2010, 2014

Sangtekst

Jeg vil leve mitt liv radikalt for Deg, min Gud
Jeg vil opphøye Deg med valg på min vei, min Gud
Herre kom, med Din Ånd og bli
Konge stor, lær Du meg å gi

Gi Deg ære med mitt liv
Gi Deg plassen Du skal ha
Gi meg hen og la Deg overta

Jeg vil be om et liv som er nådefullt, min Gud
Jeg vil preges av Deg, av Sannhetens vei, Ditt bud
Led Du meg til et liv i tro
Ved Din Ånd utvikles og gro

Gi Deg ære med mitt liv
Gi Deg plassen Du skal ha
Gi meg hen og la Deg overta

Grenseløse Gud som vil befri
Trofaste Herre, jeg vil leve radikalt for Deg
Grenseløse Gud som vil befri
Evige Konge, la din nåde speiles gjennom meg

Gi Deg ære med mitt liv
Gi Deg plassen Du skal ha
Gi meg hen og la Deg overta