Nærvær
av Hilde Thomsen

Tekst: Hilde Thomsen
Melodi: Hilde Thomsen — 2014

Sangtekst

Vers 1:
Ånd fra himlen - fall over oss - her på dette sted
Ånd fra himlen - fyll du oss - med Jesu Kristi fred
og barmhjertighet - tilgivelse - gjenopprettelse
ref 1:
og et mektig, mektig nærvær av den Hellige ånd
et mektig, mektig nærvær av den Hellige ånd
et mektig, mektig nærvær av den Hellige ånd
mektig, mektig nærvær av den Hellige ånd
Vers 2:
Ånd fra himlen - kom over oss her på dette sted
Ånd fra himlen fyll du oss med Jesu Kristi fred
og barmhjertighet - tilgivelse - gjenopprettelse
Bridge:Oh, oh, oh - mektig Gud, oh,oh,oh -tilber deg Gud.