Mer av Deg
av Rita Aglen

Tekst: Rita Aglen
Melodi: Rita Aglen — 2014

Sangtekst

Stor er Du
Evig Far
Mektig Majestet!

Du gir liv
Du gir håp
Du er kjærlighet

Du ser meg
Hjertet mitt
Nøden etter Deg!

Gi meg mer
Mer av Deg
Du er alt for meg!

For Du alene troner på min lovsang
Ja Du er verdt all takk og lov og pris!
I stor beundring vil jeg nå
Komme nær til Deg
Knele foran Deg!

Mer av Deg
Mer av Deg
Mere av Din Ånd!

Før meg frem
Led meg hjem
Ved Din trygge hånd.

Du ser meg
Hjertet mitt
Nøden etter Deg!

Gi meg mer
Mer av Deg
Du er alt for meg!

For Du alene troner på min lovsang
Ja Du er verdt all takk og lov og pris!
I stor beundring vil jeg nå
Komme nær til Deg
Knele foran Deg!

Ja, Du alene troner på min lovsang
Ja Du er verdt all takk og lov og pris!
I stor beundring vil jeg nå
Komme nær til Deg
Knele foran Deg!