Majestet
av Ida Alexandra Claussen

Tekst: Ida Alexandra Claussen
Melodi: Ida Alexandra Claussen — 2013

Sangtekst

Gud er tilstede her med sin fred
Hans trofasthet varer i evighet
Jesus har seiret ved sin kjærlighet
Og utholdt korset i mitt sted

Majestet
Du troner i evighet
Regjerer i herlighet
Du vant meg med din kjærlighet
Skjønne Jesus
Du tok bort min skyld og skam
Jeg fikk din rettferdighet
Er løst fra alt som binder meg

Når livet stormer så vet jeg
du har alltid en vei
Fordi jeg vet at min Gud er majestet
Jesus, jeg velger å holde
blikket rettet mot deg
Fordi jeg vet at min Gud er majestet
Du er majeste
Majestet
Du er majestet