Lenge før
av Margrete Beksrud og Marit Bådsvik

Tekst: Marit Bådsvik
Melodi: Marit Bådsvik — 2014

Sangtekst

1.vers
Lenge før jeg ble til visste du hvem jeg var,
Og din plan, ja din hensikt med meg var klar.
Å lære kjenne deg Herre, og vite du er nær.
Vandre sammen med Jesus mens jeg lever her.

Ref.
Så her er jeg, og mitt liv jeg har fått av deg.
Hjelp meg se maksimalt av ditt verk for meg.
Allmektig Gud, du som rår i all evighet.
Du har overøst meg med kjærlighet.

2.vers
Lenge før jeg ble til laget du en frelsesvei.
Jesu død og oppstandelse var nok for meg.
Dine tanker er høyere en jeg helt kan forstå,
Takk hos deg er det fred og framtid, håp å få.

Bridge:
Evig far, du som er og var, din plan var klar-
lenge før jeg ble til.