Jesus har stått opp
av Håkon Skjørli Ree

Tekst: Håkon Skjørli Re
Melodi: Håkon Skjørli Ree — 2014

Sangtekst

Korset på Golgata
hvor Jesus tok min dom
All min skyld og skam
er renset med Hans blod

Jesus tok min straff
Han døde for meg
Men graven den er tom
Jesus har stått opp

Frelseren har overvunnet alt
Jesus er evig redningsmann

Jesus har stått opp x4