Jesu vei
av Gjermund Fure Johansen

Tekst: Gjermund Fure Johansen
Melodi: Gjermund Fure Johansen — 2014

Sangtekst

Ordet som steg ned, ble mennesket og led
Din vilje vist mens verden så et annet sted
En frelser gitt til meg, med nåde i fra deg
Din herlighet ble vist for meg

Du ser alle mine feil
men Du ser på Jesu vei
Til himmelen den leder meg
Alt jeg er og har, skyldes det Han gav
Han ofret alt på Golgata

Se på Jesu kors, pisket, han ble slått
Med hammerslag ble synden naglet til et kors
Hans død ble liv for meg, all synd han la på seg
Forkastet han ble hjørnestein

Med Åndens kraft jeg går, til Nåde tronen nå
Du leder meg og fører meg hvor jeg skal gå
uten frykt og skam leder du meg fram
Du gikk min vei, mitt liv for deg

Du lar meg gå til din trone nå
til din trone nå
min sjel er fri, kun fordi
du gikk min vei,