I dine hender
av Angela Wallin Larsen og Elin Rogn Nilsen

Tekst: Angela Wallin Larsen
Melodi: Angela Wallin Larsen — 2013

Sangtekst

Ved dine hender kom lyset til jord,
gav håp til en dag, den sto opp ved ditt ord.
Din høyre hånds kraft spente himmelen ut.
Du satte en vakt for en dag, for en slutt.
I dine hender ble mennesket skapt.
Du trygger vår vei, leder med englevakt.
Din store hånd støtter en liten så lik.
Mitt håp står til deg, led meg hjem til himmelrik.

Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.
Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.

I dine hender kom himmelen ned,
de små barnehender med budskap om fred.
De vakreste hender som grepet kring strå,
fredsfyrste fra himlen, du lar oss forstå.
I dine hender ble nagler slått ned.
Du himmelens konge som straff for oss led.
De himmelske hender var Guds eget ord.
Gir frelse og fred over hele denne jord.

Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.
Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.

I dine hender skal verden bli ny.
Ved merkete hender en ny morgen gry.
De vakreste hender gir sjelen min fred,
fremfor deg Herre, vi bøyer oss ned.
I dine hender har du tegnet mitt navn.
En dag skal jeg, Herre, få bo i din favn.
Din høyre hånds skygge er nok for mitt liv.
For evig og alltid, for nå, og for evig tid.

Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.
Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.

Jeg legger mitt hjerte i dine hender.
Jeg legger min fremtid hos deg, Far.
Jeg legger mitt hjerte i dine hender.
Jeg legger min fremtid hos deg, Far.

Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.
Du har mitt hjerte i dine hender.
Du har mitt hjertes tanker i dine hender.