I Deg
av Stian Strandtun

Tekst: Stian Strandtun
Melodi: Stian Strandtun — 2005

Sangtekst

Jesus, hjelp meg å se
Den jeg er
I troen på Deg

Fri fra synd, fra straff
Den tok Du
På Golgata kors

Jeg har vunnet mer, enn seier hos Deg
Jeg har funnet mer
Enn noen kan gi, ved troen på Deg,
Er jeg fri

Jesus hjelp meg å se, det Du ser
Ta mitt liv, gjør meg hel
Jeg vil gå, med deg, hvert sekund
Kun stole på Deg

Åpne mitt hjerte, så jeg kan se
Hvilket håp jeg er kalt til, og en arv,
så rik på herlighet