Fullbrakt
av Christoffer Egeland

Tekst: Christoffer Egeland
Melodi: Christoffer Egeland — 2014

Sangtekst

Vers 1
På Golgata stod det et kors
Min frelser tok min straff
Hans død til liv for meg
Hans sår til legedom

PreChorus 1
For blodet som rant denne dagen
har gjort meg fri

Chorus
Det er fullbrakt, alt er blitt gjort
Jeg står fri fra skyld og skam
Det er fullbrakt se alt er nytt
All ære til deg Gud

Vers 2
I hagen var det en grav
Verdens håp lagt død
Men graven hans er tom
Jesus beseiret den

PreChorus 2
For dødens makt måtte knele
For mesteren

Bridge
All ære til deg Jesus, du som seiret over død
All ære til deg Jesus, du som gjør meg hvit som snø
All ære til deg Jesus, du som seiret over død
All ære til deg Jesus, du som gjør meg hvit som snø