Fredstanker (Jer. 29:11)
av Bjarte Vågen med band

Tekst: Bjarte Vågen
Melodi: Bjarte Vågen — 2011

Sangtekst

VERS 1
Når dager er tunge, kan jeg komme til deg.
Selv om nærest venn meg svikter, svikter aldri du meg.
Når jeg fristes til å synde, og velger det framfor deg.
Har jeg alltid en ny sjanse, som venter på meg.

PRE REF
Takk Jesus for at du
alltid elsker meg
Takk Jesus for at du alltid
tilgir synderen - meg

VERS 2
Når byrdene blir tunge og veien føles lang,
har du sagt at du er villig til å bære dem hver gang.
Når bekymringer kommer og tar motet fra meg,
ønsker du at jeg skal stanse og rette blikket mitt mot deg.

PRE REF

REF
Til han kan jeg komme hver dag som går,
med hver en bekymring og alle mine sår.
Han frelser og leger, og ønsker hver gang
- å sette oss alle i frihet og brann.

Ja, Gud, ja, Gud har fredstanker for meg!
Ja, Gud, ja, Gud har fredstanker for meg!

REF