For En Gud
av Hilde Lauten Halvorsen og René Højklint

Tekst: Hilde Lauten Halvorsen
Melodi: Hilde Lauten Halvorsen — 2014

Sangtekst

1.vers:
Du er Gud og konge stor
For en kraft som i deg bor
Kraft til liv ved dødens kors
Liv som øses ut til oss
ved deg
du som er vår redning

Refr.:
Jesus, du skal ha ære
Takk for din nåde som setter oss fri
Jesus, konge og herre
Deg vil vi tilbe og elske
Fra nå av til evig tid

2.vers:
For en kjærlighet så god
du har utøst ved ditt blod
Det gir håp som gjør oss fri
Det gir kraft og liv til evig tid i deg
i deg
du som er vår frelser

Bro:
Du er verdig
all vår lovsang
Du er verdig
all takk og ære
Du er verdig
alltid verdig,
vår Gud