En lovsang ren
av Angela Wallin Larsen, Anita G. Aas og Olav Jensvoll

Tekst: Olav Jensvoll
Melodi: Olav Jensvoll og Anita G. Aas — 2012

Sangtekst

En lovsang ren til Lammets blod
går som en lengsels tone
fra hjerter som har sett i tro
et glimt av nådens trone.

En lovsang skrevet av vår Gud
med Jesu blod og smerte,
et trøstens ord, et gledens bud
som toner i vårt hjerte:
En lovsang under korsets fot
til Jesu navn og ære;
et mildnet sinn, et styrket mot
skal dette navn oss være.

En lovsang til vår Herre Krist
når Han fra himlen kommer
og henter oss engang til sist,
allverdens store Dommer.

En lovsang klar for Lammet selv
når vi står for Hans trone
og skuer Livets rene elv
med herlighetens krone.

En lovsang rik på himmelsk fred,
hos Gud vi skal istemme
og synge Lammets Sang, vi med,
takk Gud, nu er vi hjemme!