Du er hellig
av Stian Strandtun

Tekst: Stian Strandtun
Melodi: Stian Strandtun — 2007

Sangtekst

Jeg tørster etter Deg
Jeg vil se mer av Deg
Jeg kryper tett til Deg, i Dine armer

Jeg legger meg flat
La Din vilje skje i meg
Du ser mitt hjerte Gud
Tilgi meg

Tenk at en som meg
Får komme frem for Deg
Jeg vil takke Deg Far
Her er jeg

Du er hellig, hellig er Du min Gud
Du er hellig, hellig er Du min Far

Du er hellig, hellig er Du min Gud

Jesus, jeg kommer frem for Deg
Jesus, jeg strekker meg mot Deg
Jesus, jeg overgir, overgir mitt liv (til Deg).