Disippelen du har kjær
av Rolf Ulrich Isachsen og Lina Thu

Tekst: Rolf Ulrich Isachsen
Melodi: Rolf Ulrich Isachsen — 2014

Sangtekst

Disippelen du har kjær

Du har verden i din hånd
Du har sendt oss din Hellige Ånd
Og når jeg deg priser ser jeg hvem du er

Jeg tok imot din utstrakte hånd
Jeg har mottatt din Hellige Ånd
Og når jeg deg priser ser jeg hvem jeg er

Kjære frelser, jeg tilber deg
Du ga meg din Ånd, nå kan jeg leve for å tjene deg
Ingen annen har jeg så kjær
Bare du, Jesus, kan elske meg slik som jeg er
I kjærlighet gikk du korsets vei
Nå kan jeg hver dag ta opp mitt kors og følge deg
For i mitt hjerte er du nær
Og jeg kan kjenne jeg er disippelen som du har kjær
Jeg kan kjenne jeg er disippelen som du har kjær

La min lovsang nå opp til deg
Jesus, la min lovsang få ære deg
Fra mitt indre strømmer lovsang og pris til deg
Takk at du elsker meg
Jesus, takk at du frelste meg
Takk at din Ånd bor i meg så jeg kan få ære deg

Du elsket meg før jeg ble til
Å elske deg er nå alt jeg vil
Og når jeg deg priser ser jeg jeg er din

Herre du vet, du vet at jeg har deg kjær
Jesus du vet, du vet at jeg har deg kjær
Herre du vet, du vet at jeg har deg kjær