Det håp jeg fikk
av Rose Høiland og Heidi Halvorsen

Tekst: Rose Høiland
Melodi: Rose Høiland — 2013

Sangtekst

Jeg synge vil om det håp jeg fikk
da du frelste meg og satte meg fri
Med håpet som min forankring
vil jeg leve helt for deg.

Du ga meg livet
Du satte meg fri
Ubeskrivelig
Uforanderlig
Ufortjent
Er din nåde mot meg

Jesus