Av nåde
av Svein Hagen

Tekst: Svein Hagen
Melodi: Svein Hagen — 2014

Sangtekst

Av nåde fikk jeg komme til deg,
av nåde så stor, frelste du meg.
Du løftet meg ut av syndens bedrag.
Av nåde får jeg leve hver dag til ditt behag.


Nåden er fri, og det er fordi;
Du sonet bår synd, betalte vår gjeld.
Du ville at vi skulle leve med deg
i full harmoni og til evig tid.


REF: Av kjærlighet stor, kom du ned til vår jord,
og døde for oss på Golgata kors.
Du åpnet en vei til himlen for meg.
Der skal jeg for evig få være med deg


Jesus, du døde for meg.
Du tok all min synd og svakhet på deg.
Du sto opp igjen, for opp til himmelen,
skal komme igjen for å hente oss hjem.